Do czego służy goniometr medyczny?

Duży goniometr jest przydatnym narzędziem stosowanym w medycynie do pomiaru kierunku ruchu w stawach. Dzięki podziałce od 0 do 360 stopni pozwala precyzyjne określenie kątów. Jest to bardzo funkcjonalne urządzenie w diagnostyce i kontrolowaniu postępów rehabilitacji pacjentów. Goniometr stalowy jak jest zbudowany? Dzięki prostej formie, tani goniometr pozwala dokładne pomiar kątów między dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako punkt odniesienia, podczas gdy ramię mobilne jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala położona na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, jaki pragniemy zmierzyć. Podczas przeprowadzania badań – inklinometr medyczny istotne jest przestrzeganie odpowiednich wytycznych. Poniżej prezentuję podstawowe ruchy i wytyczne z użyciem goniometru:
1. Określenie pozycji członów w wybranym wzorze odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić pozycję badanej kończyny lub stawu. Potrzebne jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał jednoznaczny widok na teren, jaki będzie mierzony.
2. Wybór systemu odniesienia: Niezbędne jest wskazanie układu odniesienia, w jakim będą wykonywane pomiary. Dotyczy to zarówno badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części także innych form anatomicznych, które potrafią mieć realizowane pomiary.
3. Wykonanie testów w właściwym systemie odniesienia: Podczas pomiarów należy zachować jednolitość również przygotowanie ich w pewnym układzie odniesienia. W przypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest potrzeba ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma istotne znaczenie dla dokładności pomiarów.


4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki uzyskane podczas testów w jakich używamy goniometr medyczny https://med-store.pl/sport-i-regeneracja/rollery-i-masazery/39/206 są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Marka obecnego systemu składa się z kluczowych liter przedstawiających płaszczyzny, w jakich testowane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał szerokie zastosowanie nie tylko w branży medycznej, jednak także w operacjach społecznych i wojskowych. Poniżej przedstawiam następujące informacje na ten temat:
1. Użycie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był wykorzystywany do określania kierunku i kątów w nawigacji, przeważnie na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku wobec innych punktów lub kierunku w jakim płynęli.
2. Użycie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł też użycie w działaniach wojennych. Był wykorzystywany do określania zakresu i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr stosowano także jako środek sygnalizacyjny w wojsku oraz w sytuacjach społecznych. Był wykorzystywany do określania pozycji konkurencyjna oraz do przenoszenia komunikatów za pomocą sygnałów. Dzięki swojej uniwersalności również ofertom pomiarowym, goniometr stalowy był ważnym narzędziem w różnych dziedzinach, w tym także w dziedzinach związanych z zabezpieczeniem i obronnością.